Розміщення реклами тут - +380 (98) 607 99 77

ТОП-200 кращих вузів України. На яких місцях закарпатські?

??image
УжНУ  - в четвертому десятку. Інші - у хвості
Багато закарпатських випускників шкіл обирають собі вищі навчальні заклади для здобуття освіти. Можливо, останній рейтинг українських внз допоможе краще зорієнтуватися.
Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили  рейтинг вищих навчальних закладів України "Топ-200 Україна 2018". Наразі методика складання такого рейтингу доповнена не лише тим, які умови для навчання чи професійністю викладацького складу, але й тим, наскільки внз є інноваційними та наскільки можна реалізувати наукову роботу на практиці. 
Звичайно, що на сьогоднішній день важко скласти конкуренцію Київському університету імені Шевченка, який в лідерах уже 12 років. Найбільший закарпатський внз - УжНУ - в цьому рейтингу на 35-му місці. Інші закарпатські внз - далеко позаду: Мукачівський державний університет лише на 170-му місці, Закарпатський угорський інститут у Берегові на 193-му місці, а Академія мистецтв - передостання.
Ось як виглядає весь рейтинг:
Рейтинг "Топ-200 Україна 2018"
 
#
ВНЗ
Місто
Оцінка якості науково-педаго-гічного потенціалу Iнп
Оцінка якості навчання IН
Оцінка міжнарод-ного визнання IМВ
Оцінка інтеграль-ного показника діяльності ВНЗ, IЗ
1
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"
м.Київ
37,42
24,26
23,06
84,74
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м.Київ
37,77
20,82
22,01
80,59
3
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
м.Харків
20,20
14,67
14,08
48,95
4
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
м.Харків
19,11
11,24
14,36
44,70
5
Національний університет "Львівська політехніка"
м.Львів
14,26
15,90
14,51
44,66
6
Національний університет біоресурсів і природокористування України
м.Київ
17,92
15,88
10,15
43,94
7
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
м.Київ
28,11
8,00
7,71
43,82
8
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
м.Дніпро
21,16
10,17
11,36
42,69
9
Сумський державний університет
м.Суми
14,18
12,16
16,03
42,37
10
Львівський національний університет імені Івана Франка
м.Львів
13,54
14,67
14,06
42,28
11
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
м.Харків
16,02
11,20
15,06
42,27
12
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
м.Київ
14,10
16,94
11,21
42,26
13
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
м.Київ
13,54
16,86
10,25
40,66
14
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
м.Дніпро
15,98
12,23
11,65
39,86
15
Національна металургійна академія України
м.Дніпро
17,09
8,81
12,95
38,86
16
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
м.Харків
16,23
11,34
8,99
36,56
17
Національний університет харчових технологій
м.Київ
17,25
10,09
7,96
35,30
18
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
м.Одеса
12,18
7,76
15,26
35,19
19
Національний авіаційний університет
м.Київ
13,45
12,70
9,00
35,15
20
Національний фармацевтичний університет
м.Харків
15,87
10,53
7,62
34,02
21
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
м.Київ
11,43
11,30
10,59
33,33
22
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
м.Харків
17,60
9,37
6,25
33,23
23
Харківський національний університет радіоелектроніки
м.Харків
14,09
7,61
11,40
33,10
24
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
м.Чернівці
9,39
11,01
12,57
32,97
25
Вінницький національний технічний університет
м.Вінниця
17,14
8,38
7,17
32,69
26
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
м.Вінниця
17,11
6,80
7,61
31,52
27
Донецький національний університет імені Василя Стуса
м.Вінниця
10,01
9,79
11,71
31,51
28
Київський національний торговельно-економічний університет
м.Київ
9,64
15,54
6,22
31,40
29
Національний лісотехнічний університет України
м.Львів
19,78
6,12
5,30
31,19
30
Університет банківської справи НБУ
м.Київ
9,33
15,11
6,65
31,09
31
Харківський національний медичний університет
м.Харків
15,63
7,32
8,08
31,02
32
Київський національний університет технологій та дизайну
м.Київ
13,41
10,48
7,05
30,94
33
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м.Івано-
 Франківськ
9,93
9,06
11,23
30,22
34
Донецький національний технічний університет
м. Красно-
 армійськ
10,21
9,26
10,53
30,01
35
Ужгородський національний університет
м.Ужгород
10,88
10,00
9,01
29,89
36
Одеський національний економічний університет
м.Одеса
8,09
14,45
6,73
29,27
37
Одеський національний політехнічний університет
м.Одеса
8,85
7,36
13,01
29,22
38
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
м.Тернопіль
11,18
9,51
8,41
29,11
39
Тернопільський національний економічний університет
м.Тернопіль
8,80
13,71
6,08
28,59
40
Одеська національна академія харчових технологій
м.Одеса
13,58
6,99
7,59
28,16
41
Київський національний університет будівництва і архітектури
м.Київ
13,17
8,37
6,05
27,59
42
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
м.Івано-
 Франківськ
8,94
8,15
10,44
27,53
43
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
м.Львів
14,22
6,29
7,01
27,52
44
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
м.Миколаїв
8,44
10,39
8,46
27,30
45
Хмельницький національний університет
м.Хмельницький
9,10
6,23
11,90
27,23
46
Одеський національний медичний університет
м.Одеса
13,29
6,65
7,04
26,97
47
Національний транспортний університет
м.Київ
11,05
8,13
7,73
26,91
48
Запорізький національний технічний університет
м.Запоріжжя
9,30
8,71
8,57
26,58
49
Буковинський державний медичний університет
м.Чернівці
13,68
5,72
7,04
26,45
50
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
м.Сєвєро-
 донецьк
8,32
7,31
10,68
26,31
51
Національний університет "Одеська юридична академія"
м.Одеса
9,58
10,49
6,04
26,11
52
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
м.Харків
8,30
10,19
7,49
25,97
53
Українська медична стоматологічна академія
м.Полтава
13,01
5,86
7,08
25,96
54
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
м.Харків
12,48
6,70
6,25
25,43
55
Українська інженерно-педагогічна академія
м.Харків
11,14
9,34
4,90
25,38
56
Центральноукраїнський національний технічний університет
м.Кіровоград
12,50
8,83
3,98
25,31
57
Дніпропетровська медична академія
м.Дніпро
13,65
5,73
5,82
25,20
58
Запорізький державний медичний університет
м.Запоріжжя
13,04
5,67
6,37
25,08
59
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
м. Кременчук
8,05
6,29
10,57
24,92
60
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
м.Дніпро
10,01
7,21
7,63
24,84
61
Миколаївський національний аграрний університет
м.Миколаїв
10,94
9,86
3,90
24,71
62
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
м.Тернопіль
13,79
5,67
5,03
24,49
63
Університет економіки та права "КРОК"
м.Київ
7,66
10,70
5,78
24,15
64
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
м.Київ
9,47
10,42
4,14
24,03
65
Національний університет водного господарства та природокористування
м.Рівне
11,06
7,41
5,37
23,84
66
Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)
м.Київ
11,01
9,79
2,99
23,78
67
Івано-франківський національний медичний університет
м.Івано-
 Франківськ
12,62
6,14
5,00
23,76
68
Таврійський державний агротехнологічний університет
м.Мелітополь
10,96
7,17
5,60
23,72
69
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
м.Одеса
9,04
7,43
7,23
23,71
70
Донбаська державна машинобудівна академія
м.Краматорськ
11,37
5,64
6,68
23,69
71
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Старобільськ
8,10
10,54
5,04
23,68
72
Криворізький національний університет
м.Кривий Ріг
12,06
6,55
5,02
23,63
73
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
м.Харків
11,75
7,40
4,45
23,60
74
Луцький національний технічний університет
м.Луцьк
8,57
7,03
7,97
23,57
75
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
м.Дніпро
11,48
6,10
5,94
23,52
76
Приазовський державний технічний університет
м.Маріуполь
9,29
7,29
6,93
23,51
77
Запорізький національний університет
м.Запоріжжя
8,40
8,47
6,63
23,49
78
Одеський державний екологічний університет
м.Одеса
9,80
6,36
7,31
23,48
79
Київський університет імені Бориса Грінченка
м.Київ
8,74
6,89
7,83
23,46
80
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
м.Луцьк
8,52
8,41
6,36
23,29
81
Херсонський національний технічний університет
м.Херсон
10,33
8,71
3,95
23,00
82
Львівський торговельно-економічний університет
м.Львів
8,55
8,82
5,54
22,91
83
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
м.Київ
8,73
10,37
3,69
22,79
84
Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
м.Львів
8,69
10,33
3,66
22,67
85
Український державний хіміко-технологічний університет
м.Дніпро
12,29
6,83
3,47
22,59
86
Одеський національний морський університет
м.Одеса
9,60
6,81
6,11
22,53
87
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
м. Кривий Ріг
8,04
7,25
7,16
22,45
88
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
м.Одеса
9,45
8,06
4,88
22,39
89
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
м.Полтава
8,46
8,85
4,78
22,10
90
Національна академія внутрішніх справ
м.Чернівці
9,60
8,43
4,04
22,07
91
Український державний університет залізничного транспорту
м.Харків
9,73
7,95
4,14
21,82
92
Національний університет "Острозька академія"
м.Острог
8,04
8,61
5,11
21,76
93
Чернігівський національний технологічний університет
м.Чернігів
8,66
7,83
5,15
21,64
94
Харківський національний університет будівництва та архітектури
м.Харків
8,92
7,01
5,48
21,41
95
Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
м.Харків
8,38
6,16
6,69
21,23
96
Донецький національний медичний університет
м.Краматорськ
12,61
4,30
4,31
21,22
97
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
м.Кам'янець-Подільський
7,46
6,74
7,01
21,21
98
Херсонський державний аграрний університет
м.Херсон
8,73
8,05
4,38
21,16
99
Одеська державна академія будівництва та архітектури
м.Одеса
8,01
6,33
6,81
21,15
100
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м.Харків
8,51
8,67
3,93
21,11
101
Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової
м.Одеса
8,62
8,82
3,66
21,10
102
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
м.Миколаїв
8,15
7,14
5,75
21,04
103
Київський міжнародний університет
м.Київ
8,04
9,10
3,87
21,01
104
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
м.Тернопіль
8,74
6,40
5,86
21,00
105
Національний університет "Одеська морська академія"
м.Одеса
8,36
5,82
6,74
20,92
106
Університет імені Альфреда Нобеля
м.Дніпро
7,06
7,07
6,70
20,83
107
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
м.Дніпро
7,63
7,79
5,39
20,81
108
Херсонський державний університет
м.Херсон
8,03
8,02
4,74
20,78
109
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
м.Черкаси
8,04
7,24
5,44
20,72
110
Маріупольський державний університет
м.Маріуполь
7,91
7,22
5,58
20,70
111
Харківський державний університет харчування та торгівлі
м.Харків
9,10
7,02
4,52
20,64
112
Київський національний лінгвістичний університет
м.Київ
8,04
7,35
5,14
20,54
113
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
м.Харків
8,39
7,42
4,62
20,43
114
Донецький державний університет управління
м.Маріуполь
7,00
7,02
6,36
20,39
115
Сумський національний аграрний університет
м.Суми
8,49
7,64
4,05
20,18
116
Полтавська державна аграрна академія
м.Полтава
7,58
7,81
4,78
20,17
117
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
м.Київ
8,10
8,37
3,66
20,13
118
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
м.Миколаїв
9,90
6,57
3,59
20,06
119
Житомирський державний технологічний університет
м.Житомир
7,52
7,01
5,46
19,99
120
Київський національний університет культури і мистецтв
м.Київ
8,90
7,92
3,16
19,98
121
Національна академія управління
м.Київ
7,63
9,00
3,26
19,88
122
Білоцерківський національний аграрний університет
м.Біла Церква
7,35
7,29
5,13
19,77
123
Академія адвокатури України
м.Київ
8,41
8,17
3,02
19,60
124
Університет державної фіскальної служби України
м.Ірпінь
7,82
7,80
3,95
19,57
125
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
м.Переяслав-Хмельницький
7,26
7,21
4,82
19,28
126
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
м.Кіровоград
7,13
7,07
5,07
19,26
127
Подільський державний аграрно-технічний університет
м.Кам'янець-Подільський
7,96
6,55
4,74
19,25
128
Вінницький національний аграрний університет
м.Вінниця
7,60
6,57
5,02
19,19
129
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
м.Київ
7,00
6,91
5,10
19,01
130
Уманський національний університет садівництва
м.Умань
7,01
6,24
5,66
18,91
131
Житомирський державний університет імені Івана Франка
м.Житомир
7,53
7,14
4,14
18,81
132
Національна академія статистики, обліку та аудиту
м.Київ
7,73
7,30
3,70
18,74
133
Черкаський державний технологічний університет
м.Черкаси
7,09
6,86
4,75
18,70
134
Запорізька державна інженерна академія
м.Запоріжжя
7,67
6,75
4,12
18,55
135
Полтавський університет економіки і торгівлі
м.Полтава
7,11
5,69
5,52
18,31
136
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
м.Умань
7,31
7,34
3,59
18,24
137
Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського
м.Харків
7,50
7,38
3,33
18,20
138
Харківська державна зооветеринарна академія
м.Мала Данилівка
6,77
6,58
4,75
18,10
139
Донбаський державний технічний університет
м. Лисичанськ
7,81
5,80
4,35
17,95
140
Львівський національний аграрний університет
м. Дубляни
6,60
6,21
5,05
17,87
141
Національний університет цивільного захисту України
м.Харків
7,81
6,19
3,82
17,83
142
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
м.Київ
7,28
7,14
3,38
17,80
143
Львівський державний університет фізичної культури
м.Львів
7,49
7,33
2,94
17,77
144
Харківська державна академія фізичної культури
м.Харків
7,42
7,26
3,07
17,76
145
Класичний приватний університет
м.Запоріжжя
6,55
6,64
4,31
17,49
146
Українська академія друкарства
м.Львів
7,15
6,91
3,41
17,47
147
Бердянський державний педагогічний університет
м.Бердянськ
7,33
5,86
4,15
17,34
148
Житомирський національний агроекологічний університет
м.Житомир
6,70
6,96
3,66
17,31
149
Харківська державна академія культури
м.Харків
7,68
6,15
3,47
17,30
150
Міжнародний університет фінансів
м.Київ
7,20
6,79
3,22
17,21
151
Університет митної справи та фінансів
м.Дніпро
6,72
6,04
4,35
17,11
152
Державний університет телекомунікацій
м. Київ
7,23
6,13
3,73
17,09
153
Луганський державний медичний університет
м. Рубіжне
8,41
4,29
4,26
16,96
154
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
м.Рівне
7,60
5,45
3,82
16,86
155
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
м.Чернігів
7,37
6,09
3,25
16,71
156
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
м.Київ
6,62
6,65
3,38
16,65
157
Хмельницький університет управління та права
м.Хмельницький
5,85
5,88
4,85
16,58
158
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
м.Львів
6,67
6,11
3,76
16,53
159
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
м.Мелітополь
6,62
5,76
4,10
16,47
160
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
м.Дрогобич
7,32
6,16
2,92
16,40
161
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
м.Вінниця
7,07
6,34
2,97
16,37
162
Луганський національний аграрний університет
м.Харків
6,69
6,19
3,37
16,25
163
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
м.Львів
6,58
6,07
3,50
16,16
164
Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Юрія Бугая
м.Київ
7,02
6,07
3,00
16,09
165
Львівська національна академія мистецтв
м.Львів
6,83
6,16
2,88
15,88
166
Дніпровський державний технічний університет
м.Дніпродзержинськ
6,95
5,13
3,76
15,83
167
Донбаський державний педагогічний університет
м.Слов'янськ
6,89
5,74
3,03
15,66
168
Київський медичний університет УАНМ
м.Київ
7,65
4,41
3,51
15,56
169
Київський університет права Національної академії наук України
м.Київ
6,32
5,18
3,90
15,41
170
Мукачівський державний університет
м.Мукачеве
6,34
5,61
3,36
15,32
171
Академія праці, соціальних відносин і туризму
м.Київ
5,91
5,41
3,88
15,20
172
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
м. Краматорськ
6,15
5,07
3,87
15,10
173
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
м.Харків
6,74
5,33
2,98
15,05
174
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
м.Ніжин
5,54
5,30
4,07
14,91
175
Криворізький державний педагогічний університет
Кривий Ріг
6,58
4,85
3,27
14,70
176
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
м.Суми
6,20
5,89
2,32
14,42
177
Державний університет інфраструктури та технологій
м.Київ
6,09
5,09
3,17
14,35
178
Рівненський державний гуманітарний університет
м.Рівне
5,71
5,65
2,91
14,28
179
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
м.Харків
5,69
5,52
3,04
14,25
180
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
м. Полтава
6,19
5,21
2,82
14,22
181
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
м.Дніпро
5,86
5,39
2,95
14,19
182
Український Католицький Університет
м.Львів
5,78
5,33
2,90
14,02
183
Херсонська державна морська академія
м.Херсон
6,42
4,38
3,12
13,92
184
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
м.Одеса
5,85
5,05
2,64
13,54
185
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
м.Хмельницький
5,56
5,62
2,17
13,36
186
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
м.Глухів
5,29
5,24
2,79
13,32
187
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
м.Київ
5,63
4,04
2,95
12,61
188
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
м.Дніпро
5,28
4,69
2,58
12,56
189
Донецький юридичний інститут
м.Кривий Ріг
5,08
5,03
2,38
12,49
190
Європейський університет
м.Київ
5,04
4,99
2,37
12,41
191
Дніпровський гуманітарний університет
м.Дніпро
5,22
5,31
1,78
12,31
192
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
м.Ізмаїл
5,45
4,95
1,87
12,26
193
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
м.Берегово
5,40
4,60
2,15
12,15
194
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
м.Харків
5,01
5,00
2,09
12,10
195
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
м.Івано-
 Франківськ
4,92
4,80
2,18
11,90
196
Одеський державний аграрний університет
м.Одеса
5,16
4,53
2,14
11,83
197
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
м. Кременець
5,33
3,98
2,13
11,44
198
Львівський інститут економіки і туризму
м.Львів
5,39
3,54
2,50
11,43
199
Закарпатська академія мистецтв
м. Ужгород
4,59
4,22
2,51
11,32
200
Київський університет туризму, економіки і права
м.Київ
4,58
4,07
2,58
11,23
Загрузка...

Коментарі

Інформаційне повідомлення
Відвідувачі, які знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Професійна розробка сайтів